Administració pública

SOLUCIONS PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN TEMES AMBIENTALS I D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

SOLUCIONS PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN TEMES AMBIENTALS I D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Elaboració de plans de sostenibilitat energètica ( PAES ) i els seus informes de seguiment
 • Avaluació energètica a llars i assessorament en pobresa energètica
 • Disseny, coordinació i execució de campanyes de sensibilització ambiental
 • Dinamització de projectes relacionats amb el medi ambient
 • Elaboració d’informes ambientals per al planejament urbanístic
 • Educació ambiental
 • Organització de xerrades informatives ( consum de proximitat, factura de la llum, eficiencia energetica, segregació de residus, etc )

REDACCIÓ DE PLECS DE SERVEIS MUNICIPALS

REDACCIÓ DE PLECS DE SERVEIS MUNICIPALS

Elaboració de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a concursos de:

 • recollida de residus
 • neteja viària
 • neteja de platges
 • deixalleries
 • plantes de transferència
 • serveis jardineria

Assessorament i estudi de costos dels serveis

Control i seguiment dels serveis