SOLUCIONS PER LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN TEMES AMBIENTALS I D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

  • Elaboració de plans de sostenibilitat energètica ( PAES ) i els seus informes de seguiment
  • Avaluació energètica a llars i assessorament en pobresa energètica
  • Disseny, coordinació i execució de campanyes de sensibilització ambiental
  • Dinamització de projectes relacionats amb el medi ambient
  • Elaboració d’informes ambientals per al planejament urbanístic
  • Educació ambiental
  • Organització de xerrades informatives ( consum de proximitat, factura de la llum, eficiencia energetica, segregació de residus, etc )