Consultoria

Som un equip professional, responsable, conscient, amb l'objectiu final de proporcionar solucions als nostres clients aportant valor afegit i una millora contínua en tots els projectes.

Format per llicenciats en Ciències Ambientals, Tècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals, tècnic en GIS, i tècnic especialitzat en sistemes integrats de gestió ( ISO 9001, 14001, EMAS, OHSAS,...) i amb una llarga experiència en projectes dins el sector  de l’administració local, així com en el sector de l’empresa privada.

 

fotolia-75113807-subscription-monthly-xx

ALICIA AVELLANEDA GONZALEZ

Llicenciada en Ciències Ambientals per la UdG, amb Postgrau en Sistemes de Control i Certificació ambientals, certificats d’auditora en Sistemes de Gestió i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, disposo d’experiència en la  consultoria de millora de processos i implantació de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut laboral.

Els 10 anys d’experiència en gestió i direcció de plantes de tractament de residus, m’ha permès desenvolupar-me com a una professional multidisciplinar en l’àmbit empresarial així com en l’organització i millora de les activitats. També m’ha donat l’oportunitat de desenvolupar i gestionar projectes complexes, de presa de decisions i organització de tasques en equip.

Consultora ambiental


>> Llicenciada en Ciències Ambientals i Postgrau en Sistemes de Control i Certificació Ambiental per la UdG.

>>  Auditora interna en sistemes de gestió ambiental segons norma ISO 14001 i EMAS, i en sistemes de gestió de la qualitat segons norma ISO 9001.

>>  Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Especialització en Higiene Industrial, Seguretat en el treball i Ergonomia, per la Universitat Rovira i Virgili.

>>  Consellera de Seguretat de transport per carretera ( ADR )

 

 

logo-2.jpg

XENIA ILLAS LINARES 

Consultora ambiental


>>  Llicenciada en Ciències Ambientals per la UdG. 

>>  Postgrau en Aplicacions mediambientals dels SIG per la Fundació Politècnica de Catalunya.

>>  Màster en Ciències i Tecnologies Marines per la Universitat Politècnica de Catalunya

>>  Formació diversa i àmplia experiència en sostenibilitat energètica i assessorament municipal