Canvis en l'EMAS

18/09/2017

Nou Reglament 2017/1505

La modificació del reglament EMAS queda recollida en el Reglament ( UE) 2017/1505 de 28 d'agost de 2017 per el que es modifiquen els annexes I, II, i III del Reglament ( CE ) nº 1221/2009 del Paralment Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntaria d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria medioambientals ( EMAS ).

Aquesta modificació s'origina per la necessitat d'adaptar els nous criteris de la nova ISO 14001:2015 a l'EMAS.

L'entrada en vigor del reglament serà el 20 de setembre d'enguany i les empreses han d'adaptar el seu sistema de gestió EMAS abans del 14 de setembre del 2018, coincidint amb la data límit d'adptació dels sistemes de gestió segons la ISO 14001:2015.