ECONOMIA CIRCULAR

10/01/2017

Economia circular aplicada a la teva activitat.

AAG Consultoria Ambiental t'assessora en l'aplicació efectiva de l'economia circular a la teva activitat.

Aquesta visió més eficient i suficient en el consum de recursos i generació de residus genera una minimització del impacte sobre el medi així com una minimització dels costos econòmics de l'activitat.

Principi 1: Preservar i millorar el capital natural

Principi 2: Optimitzar l'ús dels recursos

Principi 3: Fomentar l'eficàcia del sistema

 

Contacta'ns per realitzar una diagnosi de la teva activitat i millora la gestió sostenible de la teva empresa.