Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de la campanya “Del pla a l’acció”

12/01/2017

Diputació de Girona

BOP nº 8. 12 DE GENER DE 2017 ( pàg. 22 )

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, ha aprovat l’acord de les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments de municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

Per consultar les bases feu click aquí

AAG Consultoria Ambiental us assessorem

BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS EN EL MARC DEL PROGRAMA «DEL PLA A L’ACCIÓ»

1. Objecte

Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments per executar accions per millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), aprovats pel Ple.

Les subvencions es defineixen en quatre línies:

Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals i/o adquisició de programes informàtics per a la comptabilitat i la gestió de dades energètiques i/o redacció d’informes de seguiment dels PAES per part d’ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.

Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics.

Línia 3. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstos en el PAES.

Línia 4. Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes amb garantia d’estalvis. En aquest tipus de contractes, una empresa o microempresa de serveis energètics (MESE) realitzarà la gestió de la instal·lació, el seu manteniment i durà a terme les millores d’eficiència energètica necessàries del conjunt de quadres elèctrics.