Necessites un conseller de seguretat? Contacta'ns

28/11/2016

ADR

CONSELLER DE SEGURETAT

Segons el Reial Decret 97/2014 de 14 de febrer, les empreses que realitzin operacions d’envasat, càrrega, transport i/o descàrrega de mercaderies perilloses han de designar un Conseller de Seguretat, la tasca principal del qual es la de prevenir els riscos per a les persones, els bens i el medi ambient inherents en les anomenades activitats.

 

QUINES EMPRESES HO REQUEREIXEN

Les empreses que desenvolupen qualsevol de les següents activitats, han de disposar d’un o mes consellers de seguretat:

 • Empreses de qualsevol activitat amb dipòsits propis per a repostatge de més de 1.000 litres de gasoil
 • Estacions de servei.
 • Transportistes de mercaderies perilloses a granel, cisterna o en embalum.
 • Expedició, transport i recepció de Productes químics.
 • Fàbriques o distribuïdores que carreguin o descarreguin mercaderies perilloses.
 • Distribució de Gasoil.
 • Distribució de Gasos.
 • Empreses d’asfalts.
 • Empreses d’adobs i productes fitosanitaris.
 • Empreses de vernissos i pintures.
 • Empreses de petrolis i derivats.

Així com qualsevol altra empresa o sector que carregui, transporti o descarregui mercaderies perilloses catalogades en el ADR.