Nova Norma ISO 45001

17/11/2016

Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball

La futura ISO 45001 Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, que es preveu publicar el 2017, busca el mateix objectiu que la OHSAS 18001, la prevenció dels riscos laborals apostant per  la millora contínua. 

Aquesta norma compartirà l'estructura d'alt nivell, comuna a totes les normes de gestió, com la ISO9001 de Gestió de la Qualitat, o la ISO14001 de Gestió Ambiental, per tal de facilitar la seva integració i compatibilitat als sistemes de gestió ja establerts en les organitzacions. La norma es podrà aplicar a qualsevol organització, independentment del seu tamany i tipologia.

La ISO 45001, desenvoluparà el requisit d'accions per identificar riscos i oportunitats, inloent la identificació de perills, avaluació de riscos i la determinació dels requisits aplicables. Posarà més émfasi en el context de l'organització i reforçarà el paper de l'alta direcció en el lideratge del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball.