QUINS BENEFICIS APORTEN LES CERTIFICACIONS ISO?

16/01/2017

AAG Consultoria Ambiental us assessora i ajuda per oferir productes i serveis amb criteris mediambientals i de qualitat per tal que siguin socialment responsables.

La implantació de Sistemes de Gestió Integrats, normes ISO 9001, 14001 o EMAS, 50001, ... aconsegueix una millor organització i eficiència en les empreses alhora que poden demostrar una marca de gestió excel.lent.

Suposa per les empreses una sèrie de beneficis de mercat, econòmics, de millora de la imatge de l'empresa i alhora de la seva situació reglamentària. Com per exemple:

  • Reducció dels costos en energia elèctrica, combustibles, aigua i matèries primeres.
  • Estalvi en el tractament d'emissions, abocaments o residus mitjançant plans de gestió
  • Assegurament del control i compliment del gran número de requisits legals ambientals existents
  • Compliment de requisits de client ( per poder subministrar productes a alguns sectors, és força habitual exigir certificacions ambientals i de qualitat )
  • Possibilitat de captar clients sensibles al tema mediambiental
  • Possibilitat d'obtenir punts ( mèrits ) en concursos públics (en alguns casos les certificacions ISO 9001, ISO 14001 ISO 51001, OHSAS 18001 son requisits obligatori )
  • El reconeixement de marca en mercats internacionals (ISO es un referencial reconegut internacionalment)
  • Determinades exencions legals ( per exemple, exempció de presentació d'avals financers en la Llei de Responsabilitat Ambiental )

 

Per més informació, contacta'ns.