UNE-EN ISO 14001:2015 I 9001:2015. TRANSICIÓ.

16/03/2017

Transició a les noves versions 2015 de la UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 9001

Si ja disposes d'un SGQ i SGA segons les normes UNE-EN ISO 9001:2008  i UNE-EN ISO 14001:2004, a partir del setembre del 2018 aquests certificats ja no seràn vàlids.

Comença a preparar la transició dels teus sistemes.

Quins son els passos a tenir en compte?

1. Considerar els canvis que suposen les noves versions i aplicar-los en el nostre sistema planificant les actuacions a emprendre

2. Implicar a tots els agents de l'organització en els canvis previstos

3. Realitzar evaluacions  del grau de compliment de les clàusules de la nova norma durant les auditories internes de manteniment, registrant el progrés del compliment.

4. Realitzar l'auditoria externa de certificació segons la versió 2015

 

AAG Consultoria Ambiental us facilita la transició amb una planificació, revisió i auditoria interna del sistema amb garantia de compliment.