UNE-EN ISO 14001:2015 I 9001:2015. VISIÓ GENERAL DELS CANVIS

04/03/2017

Quins canvis ens aporta al nostre SGI les noves versions de la ISO 14001 i ISO 9001?

OBJECTIUS

- Adoptar l'estructura HLS ( alt nivell ) que proporciona un marc comú a tots els sistemes de gestió per facilitar la seva integració amb la resta de sistemes ISO.

- Facilitar a les organitzacions la implantació i certificació de normes de Sistemes de Gestió, marcant requisits més fàcils d'implementar i auditar

CANVIS PRINCIPALS

  • Context de l'organització. Necessitats i espectatives de les parts interessades
  • Lideratge i compromís demostrable per part de l'alta direcció
  • Pensament basat en el risc. Utilitzar el sistema tot ell com una "acció preventiva"
  • Planificació i gestió estratègica. Gestió de qualitat i mediambiental amb l'objectiu d' integrar-les en la gestió del negoci.
  • Gestió per processos. Avaluació de la seva eficàcia. Quadre de comandament
  • Documentació = informació documentada. Simplifica la gestió documental
  • Competència
  • Control de bens i serveis externs
  • Protecció del medi ambient
  • Planificació i control de la cadena de valor. Anàlisi del cicle de vida

TRANSICIÓ

A partir del mes de març de 2017 tots els nous certificats acreditats ja seran amb les versions 2015.

A partir del setembre del 2018 els certificats ISO 9001:2008 i ISO14001:2004 ja no seran vàlids.

 

Contacta'ns i us ajudarem en la vostra transició a la versió 2015.