CONSULTORIA TÈCNICA

  • Actualització i seguiment de la legislació aplicable a la seva activitat
  • Tramitacions i recursos davant l'administració en temes mediambientals
  • Organització i simplificació de tràmits i documents
  • DUCA
  • Registre d'emissions i transferència de contaminants ( PRTR – CAT )
  • Pla de gestió de dissolvents ( PGD )
  • Obertura de llibre de registre d'emissions. Coordinació de mesures d'emissions.
  • Informes preliminar del sòl (IPS)
  • Sòls contaminats. Caracterització de sòls.
  • Declaració anual d'envasos ( DAE ) i Plans de Prevenció de Residus d'Envasos ( PEP )