ESTALVI EN GESTIÓ DE RESIDUS

 • Minimització de residus en l’empresa i els seus costos
 • Correcta gestió de residus industrials líquids i sòlids
 • Alternatives responsables en la seva gestió
 • Economia circular i subproductes
 • Tramitacions en la gestió de residus
  • Declaració anual de residus ( DARI i DARIG )
  • Estudis de minimització de residus
  • Redacció d’informes periòdics: mensuals, anuals ( gestors de residus )
  • Caracteritzacions de residus 
  • Analítiques, codificació CER
  • Homologació de transportistes de residus
 • Detecció i tramitació de subvencions