IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE CERTIFICACIONS. AUDITORIA

Les certificacions suposen per l'empresa beneficis de mercat i competitivitat, econòmics, de millora de la imatge de l'empresa i també de la seva situació reglamentària, transmetent confiança tant a clients, a proveïdors i al consumidor final.

 • Implantació i manteniment de sistemes de gestió integrats segons les normes:

  • Sistemes de gestió ambiental ISO 14001 

  • Sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001

  • EMAS

  • Sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals OHSAS 18001

  • Sistemes de gestió de l'energia ISO 50001

 • Auditoria dels sistemes

 • Integració dels sistemes de gestió

 • Formació al personal i sensibilització ambiental.

 • Formació en les bones pràctiques ambientals en l’empresa

 • Formació en prevenció de riscos laborals.