LICITACIONS DE SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

Redacció de memòries tècniques per a concursos públics de licitació de serveis de:

  • recollida de residus
  • neteja viària
  • neteja de platges
  • gestió de deixalleries
  • plantes de transferència
  • serveis de jardineria