PROJECTES DE LEGALITZACIÓ D’ACTIVITATS

 • Projectes per a l'obtenció de ( PCAA )
  • Autorització ambiental
  • Llicència ambiental
  • Comunicació
 • Assessorament en controls inicials, controls periòdics, expedients DEI
 • Estudi i assessorament de la situació administrativa de les activitats i instal·lacions
 • Legalització d’instal·lacions industrials
 • Legalització de pous d’aigua.
 • Permisos i autoritzacions d’abocament d’aigües residuals. Caracterització i control d'aigües d'abocament.