SEGURETAT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Totes les empreses estan obligades al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. D’aquesta manera oferim assessorament a les empreses a la implantació i manteniment del seu sistema de gestió preventiva.

  • Assessorament en la implantació del sistema de gestió preventiva més idoni a les seves característiques empresarials
  • Estudi de la situació administrativa de les activitats i instal·lacions
  • Assessorament legal: Actualització i seguiment de la legislació aplicable a la seva activitat
  • Coordinació d’activitats empresarials
  • Integració de la Prevenció dels Riscos Laborals al Sistema de Gestió de l’empresa
  • Implantació i manteniment de sistemes OHSAS 18001:2007 - dissenyem i desenvolupem  el sistema. Un cop avaluat per una entitat certificadora, obtindrà un certificat acreditat i reconegut internacionalment
  • Auditories internes sistema OHSAS 18001
  • Preparem el seu sistema de gestió a la propera aparició de la ISO 45001
  • Outsorurcing ISO. Externalitzem les tasques de Responsable del Sistema de Gestió OHSAS 18001
  • Formació en prevenció de riscos laborals ( seguretat, higiene, ergonomia, MMPP, etc. ) Ens adaptem a les necessitats del client.